Władze

header wladze

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022:

  1. Beata Bober – sekretarz
  2. Artur Wiater - skarbnik
  3. Ewa Kasprzyk – prezes
  4. Skiba Barbara – wice prezes
  5. Katarzyna Bartosiewicz – członek zarządu
  6. Małgorzata Saczuk - członek zarządu
  7. Beata Latymowicz -  członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna na kadencję 2019-2022 w składzie:

  1. Anna Gil – członek komisji
  2. Bożena Sitarz - przewodnicząca
  3. Irena Szczęśniak – sekretarz

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują społecznie na rzecz działalności organizacji.